Praktijk

Een onderdeel van de opleidingsmethodiek die ik gebruik is de
Rijopleiding in Stappen (RIS).

Daarnaast pas ik de ‘Unique Coaching Method’ (UCM) toe. Deze methode is gericht op het uitlokken van verandertaal bij jou als leerling. Dit betekent dat ik oplossingen niet aandraag, maar deze komen uit jezelf. Ik gebruik de volgende technieken: complimenteren, samenvatten, reflectief luisteren en open vragen stellen.

Rijopleiding in Stappen (RIS)

Stap voor stap bereid ik je voor op het praktijkexamen. Telkens als je een stap voldoende beheerst gaan we verder met de volgende stap. Je neemt zelfstandig beslissingen en maakt je eigen keuzes in het verkeer. Zo laat je zien dat je verkeersinzicht hebt en veilig en verantwoord rijdt. Na het behalen van je rijbewijs neem je veiliger deel aan het verkeer.

De RIS-methode is opgedeeld in 39 stappen, verdeeld over vier verschillende modules.

  1. De auto bedienen en beheersen
  2. Eenvoudige manoeuvres en verkeerssituaties, bijvoorbeeld rijden met verschillende snelheden
  3. Moeilijke bediening, beheersing, manoeuvres en situaties
  4. Veilig en verantwoord rijden


Toetsen

De opleiding bestaat uit 3 toetsen:
  1. Na module 1 en 2 neem ik een toets af
  2. Tussentijdse toets bij het CBR (TTT)
  3. Praktijkexamen CBR

Voor de toetsen na module 1 en 2 en de TTT kan je niet zakken. Je leert jouw sterke en zwakke kanten beter kennen en krijgt gerichte adviezen en tips. Met de TTT maak je kennis met het praktijkexamen. Het is een proefexamen waarin de onderdelen Zelfstandig rijden en Zelfreflectie aan bod komen. Ook kan je eenmalig vrijstelling verdienen voor de bijzondere verrichtingen tijdens het praktijkexamen bij het CBR.

Huiswerk

Voor elke les krijg je huiswerk. Het is de bedoeling dat je je thuis op de praktijklessen voorbereidt, zodat de rijles effectiever is. Op deze manier hoef ik niet eerst de theorie te behandelen voordat we beginnen aan het praktijkgedeelte van de rijles. De tijd die je aan het huiswerk besteedt is voor iedereen verschillend. Ook het aantal lesuren verschilt per leerling. Het gemiddelde ligt rond de 40 lesuren.

Om een Tussentijdse Toets of een rijexamen te kunnen aanvragen bij het CBR heb ik jouw machtiging nodig. Hiervoor gebruik je het nummer van mijn rijschool: 4825N8 en jouw DigiD-code. Om het rijexamen aan te kunnen vragen moet je ook een Gezondheidsverklaring invullen. Deze vind je op mijn.cbr.nl. Meer weten over de Gezondheidsverklaring? Lees er meer over op de website van het CBR: Gezondheidsverklaring.